Privacy Policy

[:en]

About us

You can reach us at:

contact@peetsj.net

Peetsj
De Welsh 9
8252HK Dronten
The Netherlands

Cookies

If you make an account or order on this site you may opt-in to saving your name and email address in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again next time.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

Embedded content from other websites

This site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Your personal data

For users that register on our website, we store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

If you have an account on this site, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

We will never share your data with third parties without your explicit consent (for example, when you check out with PayPal). After placing an order you may receive emails regarding your order only.[:nl]

Over ons

U kunt ons bereiken via:

contact@peetsj.net

Peetsj
De Welsh 9
8252HK Dronten
Nederland

Cookies

Wanneer u een account maakt of iets besteld op deze site kunt u een opt-in gebruiken waarmee wij uw naam en email adres opslaan doormiddel van cookies. Dit is voor uw gemak zodat u niet elke keer opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen.

Als u een account heeft en inlogt op deze site, zetten wij een tijdelijke cookie om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en word weggegooid wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, zetten wij ook meerdere cookies op die uw login informate en screen display keuzes opslaan. Login cookies worden twee dagen bewaard, en screen options één jaar. Als u “Remember Me” selecteerd, blijft u twee weken ingelogd. Wanneer u uitlogt worden de login cookies verwijderd.

Embedded content van andere websites

Deze website kan embedded content bevatten (oa. videos, images, artikelen, etc.). Embedded content van andere websites werkt precies hetzelfde als wanneer u de desbetreffende website bezoekt.

Deze websites verzamelen mogelijk data over u, gebruiken cookies, embedden extra third-party tracking, en monitoren uw interactie met de embedded content, inclusief het traceren van uw interactie van de embedded content als u een account heeft en ingelogd bent op deze website.

Uw persoonlijke data

Voor gebruikers die zich registreren op onze website slaan wij persoonlijke informatie op die zij invullen op hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment zien, aanpassen of verwijderen (behalve het veranderen van de gebruikersnaam). Website administrators kunnen de informatie ook inzien en aanpassen.

Als u een account heeft op deze site kunt u een aanvraag doen voor een geëxporteerde file met de persoonlijke data die wij over u hebben verzameld, inclusief alle data die u ons heeft verschafd. U kunt ook een aanvraag doen voor het verwijderen van alle persoonlijke data die wij van u bezitten, uitgezonderd data die wij voor administratieve, legale of beveiligingsredenen moeten bewaren.

Wij zullen uw gegevens nooit delen met third parties zonder uw expliciete goedkeuring (bijvoorbeeld wanneer u bij ons betaald met PayPal). Nadat u een bestelling plaatst zal u alleen emails ontvangen die relevant zijn tot uw bestelling.[:]

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close